سامانه هوشمند نشان

صنعت نقره و طلا از دیرباز در کشورما دارای جایگاه بوده است اما امروزه قاچاق، اصلی ترین برای این صنعت قدیمی و دارای اصالت است. از این رو، در طرح سامانه نشان، ایجاد یک بستر امن برای تمام افراد در چرخه این صنعت از تولیدکننده تا مصرف کننده در دستور کار قرار گرفته است. هدف این طرح .
ایجاد یک سامانه متمرکز برای حوزه خرید و فروش طلا و نقره، ایجاد بستر امن برای خریدار و تولید کننده به جهت مشخص کردن اصالت محصول و جلوگیری از خرید و فروش کالای قاچاق و رسیدن آن به دست مصرف کننده است.

سامانه نشان

صنعت نقره و طلا از دیرباز در کشورما دارای جایگاه بوده است اما امروزه قاچاق، اصلی ترین برای این صنعت قدیمی و دارای اصالت است. از این رو، در طرح سامانه نشان، ایجاد یک بستر امن برای تمام افراد در چرخه این صنعت از تولیدکننده تا مصرف کننده در دستور کار قرار گرفته است.


سامانه نشان

هدف این طرح ایجاد یک سامانه متمرکز برای حوزه خرید و فروش طلا و نقره، ایجاد بستر امن برای خریدار و تولید کننده به جهت مشخص کردن اصالت محصول و جلوگیری از خرید و فروش کالای قاچاق و رسیدن آن به دست مصرف کننده است

آخرین اخبار و مقالات نشان

امنیت در تولید با سامانه نشان

از الان ببعد با خیالی آسوده محصول خود را تولید و به دست مشتریان خود برسانید.

  

رضایت مردم از سامانه